รหัสผ่านความยาวขั้นต่ำ 8 ตัวอักษร และผสมตัวหนังสือและตัวเลข
Password more than 8 character and mixed alphabet and number.